Rehabilitacja dziecka metodą NDT- Bobath

Metoda ta pozwala przygotować dziecko z zaburzeniami w obrębi rozwoju ruchowego- do stosunkowo samodzielnego funkcjonowania. Wszechstronnym usprawnianiem powinny być w szczególności objęte niemowlęta mające trudności z napięciem mięśniowym, urodzone przedwcześnie lub przejawiające asymetrię ułożeniową.

Ćwiczenia w ramach metody NDT- Bobath

Podstawowym założeniem metody jest hamowanie nieprawidłowych ruchów, umożliwiające wypracowanie ich właściwych odpowiedników. Aby móc je wykształcić u dziecka, wykorzystywane są codzienne czynności, takie jak swobodne zabawy, kąpiel czy zabiegi pielęgnacyjne.

Umiejętnie kontrolując ruchy dziecka, terapeuta nadaje im właściwy kierunek. Dzięki temu kończyny osiągają odpowiednią stabilizację, potrzebną do utrzymania poprawnego ułożenia ciała. Tempo wykonywania ćwiczeń jest zawsze dobierane w oparciu o indywidualne możliwości dziecka.

Wymogi wobec terapeuty

Nabycie niezbędnych do pracy kompetencji, odbywa się dzięki certyfikowanemu przez NDT Bobath kursowi. Zapewnia on pełną wiedzę na temat anatomii dziecka, prawidłowości jego rozwoju ruchowego oraz sposobów usprawniania jego ruchów.

Sesje rehabilitacyjne odbywają się z wykorzystaniem ruchów całego ciała. Każde dziecko rozwija się w sposób indywidualny, dlatego tylko profesjonalny NDT Bobath kurs- pozwala właściwie analizować jego ruchy. Jest to z kolei niezbędne do wyodrębnienia zaburzonych obszarów, potrzebujących odpowiedniej stymulacji.