Manipulacja powięzi kurs – czy warto?

manipulacje powięziowe kurs

Szukając bardzo skutecznego sposobu na znormalizowanie dolegliwości bólowych narządu ruchu, prędzej czy później trafia się na metodę włoskiego fizjoterapeuty Luigiego Stecco. Manipulacja powięzi jest to sposób na przywrócenie ruchomości oraz zmniejszenie bólu, dlatego też metoda stała się obiektem wielu badań i udoskonaleń. W ciągu ostatnich trzydziestu lat znacznie się rozwijała, dzięki licznym badaniom, praktyce klinicznej oraz sekcjom anatomicznym. Metoda manipulacji powięzi uwzględnia całościowe podejście do ciała, ale traktuje poszczególne segmenty jako pojedyncze ogniwa łańcucha tkankowego.

Warto podkreślić, że metody tej można się nauczyć. Manipulacje powięziowe kursy odbywają się obecnie we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Brazylii i w Stanach Zjednoczonych. Aby manipulacja powięzi kurs był dla nas dostępny, musimy być albo fizjoterapeutą, albo osteopatą bądź lekarzem rehabilitacji.

Warto podkreślić, że całe szkolenie składa się z dwóch części. Każda z części natomiast liczy sześć dni zajęć, które są podzielone na dwu- oraz trzydniowe zjazdy. Co istotne, druga część kursu odbywa się po około pięciu miesiącach od części pierwszej, dzięki czemu możliwe jest przetestowanie metody oraz uzyskanej wiedzy w praktyce. Bardzo istotnym faktem jest również to, że każda część kursu kończy się osobnym egzaminem, co pozwala na ocenę zdobytych umiejętności. Warto podkreślić również fakt, że jest to bardzo innowacyjny system terapeutyczny, który charakteryzuje się również niezwykle dużą skutecznością.