Integracja strukturalna – droga do zdrowego i sprawnego ciała

Metoda Integracji Strukturalnej wykorzystuje koncepcję taśm anatomicznych. Zgodnie z nią, w ludzkim ciele, mięśnie łączą się w większe struktury. Wiedza o tym jak je identyfikować i wykorzystywać w terapii manualnej pozwala osiągnąć cele terapeutyczne szybciej oraz zapewnia, że będą trwałe.

Funkcjonowanie ludzkiego ciała pod wpływem grawitacji

Zarówno podczas spoczynku jak i ruchu, ludzkie ciało pracuje w warunkach wpływu grawitacji. Prawidłowo funkcjonujący organizm jest stabilny, a napięcia w tkankach miękkich utrzymują stan równowagi w sposób naturalny przy minimalnym zużyciu energii.
Wszystkie odstępstwa od naturalnego, prawidłowego działania tkanki powięziowej, mięśniowej i układu kostnego mogą skutkować upośledzeniem czynności ruchu oraz bólem.

Nowatorskie koncepcje łączące terapię manualną z terapią ruchem

Koncepcja taśm anatomicznych pozwala z powodzeniem stosować Metodę Integracji Strukturalnej w celu przywrócenia właściwych funkcji poszczególnym elementom organizmu. Tutaj płynnie przechodzimy do zogi, która jak holistycznie działający system łączy osiągnięcia terapii manualne wraz z asanami znanymi z jogi.
Zoga działa poprzez:

  • rozciąganie mięśni,
  • wzmacnianie mięśni,
  • identyfikację nabytych wzorców statycznych i dynamicznych w układzie ruchu,
  • modyfikację wzorców ruchu, w celu osiągnięcia trwałych korzyści płynących z terapii.

Można ją stosować u osób w każdym wieku. Kursy z tego zakresu obejmują:

  • poszerzenie wiedzy o anatomii człowieka,
  • analizę posturalną, czyli jak identyfikować wzorce ruchowe w praktyce,
  • techniki uwalniania mięśniowo – powięziowego.
    Wieloletnie doświadczenie trenerów sprawia, że wiedzę można stosować w swojej pracy już od pierwszych chwil po zakończeniu szkolenia.