Gdzie można poznać testy funkcjonalne?

Testy funkcjonalne są wykonywane przez pacjenta, aby fizjoterapeuta mógł ocenić pracę i zaburzenia układu ruchu. To najprostsze badania diagnostyczne, które można wykorzystać bez użycia sprzętu medycznego. Testów funkcjonalnych jest bardzo dużo, po kilka do każdej partii ciała. Jak więc najlepiej je poznać?

Szkolenia i kursy z testów funkcjonalnych w fizjoterapii
Szkolenia z testów funkcjonalnych to dobre miejsce, aby poznać je szczegółowo, a później móc wprowadzać je w życie. Posiadanie tej wiedzy to jak posiadanie podstawowego narzędzia do pracy. Usprawni ją i sprawi, że stanie się bardziej efektywna. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w fizjoterapii to ważny punkt, który powinien zostać przeprowadzony przy pierwszym kontakcie rehabilitanta z pacjentem.

Szkolenia dla amatorów i profesjonalistów
Wiele osób stosuje testy funkcjonalne nawet o tym nie wiedząc. Przykładowo skłon i próba dotknięcia palcami podłogi to test Thomayera. Inne testy funkcjonalne fizjoterapia nadają się raczej do przeprowadzania przez profesjonalnych rehabilitantów. Kursy z testów funkcjonalnych kierowane są właśnie do nich. Mają na celu podniesienie kwalifikacji osób, które posiadają już podstawową wiedzę. Dla całkowitych amatorów mogłaby ona okazać się zbyt zaawansowana. Ponadto, samo przeprowadzenie testów funkcjonalnych to za mało. Potrzebna jest też kompleksowa wiedza, aby wyjąć z nich odpowiednie wnioski.